Pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas

Ang lipunan sa pagdating ng mga hapones

Ang mga kalaunang kasunduanAng labanang ito ay tinawag na

Pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas

Sa mga Hapones, ang kanilang mga Diyos ay mababait, matatalino at marangal. Ipinahayag nito ang batas militar. Si Tokugawa Ieyasu ang regent para sa anak ni Hideyoshi at ginamit ang kanyang posisyon upang magkamit ng suportang militar at pampolitika. Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Hapones ang tinatawag na Martsa ng Kamatayan papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa Capas sa lalawigan ng Tarlac.

Ngunit nang nagsimula

Kabilang sa mga ito ang pagkakaroon ng Curfew at Black out sa Maynila. Ang labanang ito ay tinawag na Labanan sa Pilipinas.

Ang mga pinalamutiang putik na tapayan ang ilan sa mga pinakamatandang umiiral na halimbawa ng palayukan sa mundo. Ang pag-aaral ng mga agham na Kanluranin na kilala bilang rangaku ay nagpatuloy sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Dutch enclave sa Dejima sa Nagasaki.

Layunin nitong pangasiwaan ang pampulitika, pangekonomiya at pangkulturang gawain ng Pilipinas. Ang kanilang kultura ay humalo sa unang kultura ng Jomon. Nagtagal nang tatlong mga taon ang pananakop o okupasyon ng mga Hapones sa Pilipinas. Ngunit ang taong transisyon mula sa komonwelt patungo sa isang soberanyang bansa ay naantala dahil sa pagsakop ng Hapon sa Pilipinas noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Matapos ito umahon ang mgaKabilang sa mga itoSi Emperador Jimmu ay apo sa

Ang mga baril at armas ay kinukumpiska nila. Ipinahayag ng militar na sa bawat isang Hapon na mapapatay ay tutumbasan ito ng pagpatay sa sampung prominenteng Pilipino. Di nagtagal sumuko din ang mga Amerikano at Pilipino sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay pinamumunuan ng isang Direktor Heneral. Ang panahong ito ay nagpalitaw rin ng kokugaku o mga pambansang pag-aaral na pag-aaral ng Hapon ng mga Hapones.

Bumuo rin ang mga Hapones ng Konseho ng Estado na nagsisilbing tagapayo at katulong ng Philippine Executive Commission. Ang komisyong ito ay pinamumunuan ni Jorge B. Ang digmaan ay nagdulot ng maraming mga kamatayan sa Hapon at pagkasira ng industriya at imprastruktura nito. Ibinalik ng Mga Alyado ng Digmaan na pinamunuan ng Estados Unidos ang mga katutubong Hapones mula sa kolonya at mga kampong militar sa buong Asya. Anumang pagkilos laban sa mga Hapones ay tinutumbasan ng kamatayan.

Ngunit nang nagsimula ang panahong iyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa politika at humina ang ekonomiya ng bansa. Matapos ito, umahon ang mga pwersa ni Heneral Masaharu Homma. Si Emperador Jimmu ay apo sa tuhod ni Ninigi-no-Mikoto na bumabang mula sa langit na apo naman ng Diyosa ng araw na si Amaterasu. Ang mga kalaunang kasunduan sa mga bansang Kanluranin sa panahong Bakumatsu ay nagdulot ng mga krisis ekonomiko at pampolitika.

Nagtatag ng isang syudad town sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonyalisasyon ng Espanya na nagtagal ng tatlong siglo. Ang bawat Kagawaran ay pinamumunuan ng Pilipinong komisyanado at may kaniya-kaniyang tagapayong Hapones. Sinakop ni Oda Nobunaga ang maraming ibang mga daimyo gamit ang mga baril at teknolohiyang Europeo. Ito ay malaking nag-alis ng Imperyo ng Hapon at nagbalik ng kalayaan sa mga sinakop nitong teritoryo.